In 2024 ga ik mijn eigen online methoden voor kinderen, jongeren en volwassenen ontwikkelen. In veel methoden voor hobo komt weinig improvisatie en compositie voor, terwijl juist de creatieve elementen van muziek maken de kersjes op de taart zijn. Verder ga ik muzikale leerstrategiën en studieoverzichten toevoegen voor leerlingen, zodat iedereen vanaf het begin kan zien waar een serie oefeningen naartoe leidt. Een ander element dat ik ga toevoegen is harmonieleer, theorie en solfège met behulp van Kodaly-theorie. Alle vernieuwingen komen voort uit samenwerkingen met docenten en studenten aan het Koninklijk Conservatoirum in Den Haag.  

 

Voor de allerjongste leerlingen (vanaf 5 jaar) starten de groepslessen weer op kleine hobo's. In groepjes van 3, leren kinderen alles over de basis muziek theorie en instrumentale grondbeginselen van het hobo- en ensemblespel. Kom een proefles nemen, neem een vriendje of vriendinnetje mee, dan gaan we veel muzikaal plezier maken en prachtige stukken spelen. Bij de lessen hoort een online leeromgeving, waar alle lesstof, hulpmiddelen, leuke opdrachten, composities en opnames worden gedeeld. Alle lesstof wordt aangeboden met leuke spellen en visuele en fysieke tools. De leerlingen leren muziek kennen vanuit alle mogelijke perspectieven, ze leren lezen maar ze werken ook vanuit het gehoor en improviseren en componeren. Door samen te werken en te spelen inspireren ze elkaar en lossen ze samen lastige zaken op. Ook in deze lessen met jonge kinderen speelt 'leren leren' een belangrijke rol. Zo leren ze samen met mij hoe ze hun eigen leerdoelen beschrijven en welke strategieën ze kunnen gebruiken tijdens het oefenen om de muziek te spelen zoals zij het willen laten klinken.  De lessen zijn ook mogelijk bij Het Viotta en Het Hofstads Jeugdorkest.

 

For the youngest starters (5 years) I offer group lessons on small oboes. In groups of 3, children learn the basics of music theory, instrumental and ensemble playing. Come for a trial lesson and take some friends, to make lots of fun while learning to play wonderful music. Additional to the lessons is an online learning environment, where all the material, tools, fun assignments, compositions and recordings are shared. All content is learned through games, visual and physical tools. Students learn to play music with the use of many perspectives. They learn to read, write, create and use their auditive knowledge. Through cooperating they inspire each other and help their friends overcome all issues. 'Learning to learn' is important in this program. Kids learn to describe their own end goals and use strategies to play music the way they want it to sound.

Voor kinderen vanaf 7 á 8 jaar zijn er opus 1 hobo's, lichte instrumenten van kunststof met een mooie klank. Buiten de muziektheorie, de instrumentale lessen en de creatieve projecten speelt het 'leren leren' een belangrijke rol. Kinderen krijgen kaarten waarmee ze zelf hun eigen studieproces kunnen samenstellen. Er is veel keuze in repertoire en eigen inbreng is altijd welkom. Ik motiveer kinderen altijd om in één van de Haagse jeugdorkesten te gaan en er zijn mogelijkheden om aan internationale muziek examens deel te nemen (ABRSM en Trinity examens). De online omgeving is een gedifferentieerde leerruimte waar het studie proces van leerlingen door de week door kan gaan.


For children from the age of 7 or 8 there are special lightweight instruments with keys and a beautiful sound. Apart from learning theory and playing the oboe, their are creative projects and 'learning to learn' has a central role in my teaching. Children receive strategy and creative solutions cards to create their own practice process. They have a broad choice in repertoire and personal playlists are very welcome additions to the program. I motivate young players to become a member of one of the youth orchestra's in the city and their are options to enter ABRSM and Trinity examinations. The online environment is a personal learning space where the practice process can continue during the week.   


Teaching

Leerlingen van alle leeftijden en van elk niveau zijn welkom om te leren in mijn studio. Samen maken we een lespakket op maat. Dit kan bestaan uit groepslessen voor jonge kinderen met algemene muzikale vorming, wekelijkse privé hobo lessen voor leerlingen vanaf 8 jaar, lessen op afspraak voor volwassenen en losse auditie-, blessure-, houding- en recitalvoorbereidingen voor jonge musici. Bij wekelijkse lessen maak ik gebruik van een contract dat maandelijks opzegbaar is. Ik heb regelmatig contact met orkesten, ensembles, organisaties en collega's om mijn leerlingen zoveel mogelijk kansen te geven ook in groepsverband te spelen. Wanneer leerlingen examens willen doen kan dat via Trinity en ABRSM exams.

In mijn lespraktijk staat de leerling centraal. Samen maken we een programma dat past. Mijn methodiek is gericht op het leren hobo spelen in alle muzikale facetten. Daarbij combineer ik 'leren leren' met de prachtigste muziek literatuur, elke lesjaar is verdeeld in 6 processen waarin we samen werken aan het realiseren van onze muzikale doelen. Om een doorgaand proces te stimuleren in de week heb ik een 'blended learning' programma op maat voor elke leerling.

Nog niet helemaal overtuigd of zoek je naar goedkopere opties?

Binnenkort komen er meer internet lessen en tutorials op het YouTube kanaal!

Tot ziens


Students of all ages and levels are welcome in my practice. With every pupil I make a lesson package that fits him or her best. You can have group lessons for young children with basic music theory, weekly private lessons for pupils 8 and older, lessons in a flexible schedule for adults and audition-, injury-, posture-, and recital preparation for young prof. musicians. When you would like weekly lessons I use a lesson agreement that can be cancelled every month. I have regular contact with orchestras, ensembles, organisations, and collegues to give my pupils the opportunity to play in groups, together with fellow musicians. For every fine oboe player there is a place to play.

In my practice the student is central. Together we create a fitting program. My methodology is based on learning to play the oboe with all musical aspects. I combine 'learning to learn' with the most wonderful music written, a year consists of 6 processes in which we realise your musical learning goals. To keep processes going thoughout the week I developed a differentiated blended learning program.


Not convinced yet, or looking for cheaper solutions?
There will be more lesson content and tutorials on the YouTube channel!

See you soon